The Omayan Clan


           TATANG “DORO” TEODORO OMAYAN            NANANG “ TORIA” OMAYAN TORIANA ANG ILANG MGA ANAK: JOSE OMAYAN Narciso Omayan– ang kamagulangan nga anak ni Jose ug Natang Omayan nga si Narciso, na minyo kang Cristita Marquez. 1A. EULALIO OMAYAN– nga na minyo kang Necanora MinozaMga Anak: ERLINDA OMAYAN– na minyo…